Programme

Programme

OPENING HOURS

Naustet (The Boat House) 

The café is open Friday – Saturday: 11.00 pm – 02.00 am, Sunday 11.00 – 17.00 pm. You can hear the voices from the ocean in the Arctic Pyramid In the Twilight. Naustet has its own wood-burning sauna that may be rented for groups of up to twelve people. You can preorder ticket here

Árdna

View the Opera House and the Barcode from one of the worlds largest sauna while listening to the NORD-POLAR SOUND TRACKS (Biosphere, Jana Winderen and Margrethe Pettersen)

Sauna Session in Árdna happens Friday – Saturday: 17.00 pm – 22.00 am. You can preorder ticket here

The Arctic Pyramid

Species that live in the ocean interfere in the sounds from the traffic and harbor activities. Gain insight into the sound frequencies that ocean species use for orientation, hunting and communication. This communication is threatened by humanity’s intensified use of ocean areas. The sounds of this excerpt are recorded by Jana Winderen – a contribution to our collaborative effort to shed light on and debate the current situation of the oceans in the Arctic.  Free admission

Havsnakk på kaikanten – Sted: Naustet SALT (In Norwegian)

Havsnakk på KaiKanten er en programserie som retter fokus på en rekke problemstillinger som omhandler de dramatiske endringene vi er vitne til i Arktis, som påvirker mennesker, dyr, is og økologi. Det som er klimaendringens effekter, skjer nå og tydeligst i nordlige områder. Det som skjer må vi snakke om, for å lære av. Det gjør oss bedre rustet til å løse de globale utfordringer vi står ovenfor. SALT Oslo vil ha et fokus på havet. Akt I vil rette særlig fokus på hvalens ferd og livsvilkår i de store verdenshavene.
 
I programmet etter påske vil vi i tillegg gå nærmere inn på klimaendringer, miljøforurensning og politikkutforming i nord, og effekter dette har for samfunn og de arter vi lever sammen med. Hvordan kan vi snakke om og hvordan kan vi snakke sammen for å møte havets utfordringer?
  
15.02. kl. 1900-2030 Hvalens møte med turister.
Hvalen som det fremtidige grønne reiselivets beste samarbeidspartner

Hvilke potensialer har hvalen som turistnæringens beste alliansepartner i fremtidige grønne strategier for turisme i Arktis? Hva sier dagens reisende at de ønsker seg, og hvilke tiltak og erfaringer har hvaloperatører som har en ambisjon om å bli mer ansvarlige og grønne opplevelser?

Samtale mellom Agnes Arnadottir (Northsailing Norge) og Anniken Førde (UiT Norges Arktiske Universitet).
 
01.03. Kl. 1900-2030 Hvalfangst i Antarktis
Samtale om hvalfangstens betydning i nasjonsbyggingen

Stig Tore Lunde fra Hvalfangstmuseet i Sandefjord, vil gjennom bilder og fortellinger la oss møte det norske hvalfangstsamfunnet Grytviken i Sør Georgia i Antarktis. Frem til 1930 var hvalfangst svært viktig del av norsk økonomi. I 1923 reiste Theodor Andersson til Grytviken med et kamera og dokumenterte hverdagslivet i dette fangstsamfunnet. Disse unike bildene vil være del av presentasjon.

Samtale med Stig Tore Lunde fra Hvalfangstmuseet i Sandefjord

15.03. Kl. 1900-2030 Hører vi hval, fisk og krepsdyr – når de ikke engang kan høre hverandre?

NB: FLyttet til etter påske

Havet ligger speilblankt og stille, tror vi – men lytter vi med hydrofoner under vann, får vi tilgang til måter hvaler og andre arter kommuniserer i konkurranse med lyder fra sonar, fiskefartøy, turistskip, ferger – og ikke minst forskningsskip. Hvordan innvirker disse andre menneskeskapte lydene på hvalens vandringer og fiskens og krepsdyrene livsvilkår?  

Lydkunstner Jana Winderen presenterer undervannsopptak fra havdypene og samtaler med forskere. Samtalen modereres av Britt Kramvig (UiT Norges arktiske universitet).
 
18.03. Kl 1600-1730 Ishavsblod

Skipper Bjørne er en selfanger som nekter å akseptere næringens dødsbudskap. Han fyller skuta Havsel med skjeggete menn og begir seg ut på den strabasiøse ferden gjennom ishavet. Gry Elisabeth Mortensen og Trude Berge Ottersen fra KOKOfilm var med på denne ferden og har laget en film som nå går sin seiersgang på internasjonale filmfestivaler. Vi samtaler med filmskaperne om filmen, fangst og det å være skårunger i isen

Filmweb: http://www.filmweb.no/film/article1303066.ece
NNFS sine sider: http://www.nnfs.no/nyheter/sealers-selfangerne

29.03. kl. 1900-2030 Kampen om havrommet

«Havrommet» er den nye store nasjonale satsingen. Havet beskrives i dag som den fremtidige blå åkeren og havrommet i politiske dokumenter. Samtidig trues havet av miljøgifter og den globale oppvarmingens konsekvenser for artenes vandringer og sammensetninger meldes inn i debatten. Norges havareal er fem ganger større enn landområdene. Likevel kan det bli trangt i havrommet. Særlig i kystsonen. I denne debatten vil vi undersøke havrommet som arena for motstridende interesser, der fiskeri, olje, oppdrett, turisme og havet som hjemsted for sjøpattedyr og havet som ferdselsåre står mot hverandre.

Samtale mellom Silje Lundberg (Naturvernforbundet) og Bente Aasjord (spesialrådgiver nordområdene, Fagforbundet).

Den første sesongen av Havsnakk på kaikanten er programmert av Hilde Methi (kunstkurator) og Britt Kramvig (UiT, Norges arktiske universitet) i forlengelse av lydkunstprogrammet NORD. NORD inneholder lydarbeid av Biosphere, Margrethe Pettersen og Jana Winderen. NORD presenteres i Árdna og i Den arktiske pyramide under åpningssesongen til SALT Oslo.

How to get here? It’s a 5 minutes walk from Oslo Central Station. Follow the harbor promenade in direction Vippetangen. The closest location on GPS is Langkaia 1.