Havsnakk på kaikanten

Havsnakk på kaikanten

Havsnakk på kaikanten (lecture series in Norwegian) 

Havsnakk på kaikanten er en programserie som retter fokus på en rekke problemstillinger som omhandler de dramatiske endringene vi er vitne til i Arktis, som påvirker mennesker, dyr, is og økologi. Det som er klimaendringens effekter, skjer nå og tydeligst i nordlige områder. Det som skjer må vi snakke om, for å lære av. Det gjør oss bedre rustet til å løse de globale utfordringer vi står ovenfor. Havsnakk på kaikanten vil ha et fokus på havet, og særlig på hvalens ferd og livsvilkår i de store verdenshavene.

 

15.02.  Hvalens møte med turister. Hvalen som det fremtidige grønne reiselivets beste samarbeidspartner

Samtale mellom Agnes Arnadottir (Northsailing Norge) og Anniken Førde (UiT Norges Arktiske Universitet).

Hvilke potensialer har hvalen som turistnæringens beste alliansepartner i fremtidige grønne strategier for turisme i Arktis? Hva sier dagens reisende at de ønsker seg, og hvilke tiltak og erfaringer har hvaloperatører som har en ambisjon om å bli mer ansvarlige og grønne opplevelser?

01.03.  Møte med hvalens historiske betydning i bygging av internasjonale forbindelser og norsk økonomi

Vi har invitert Hvalfangstmuseet i Vestfold til å gjøre oss kjent med norsk hvalfangst i Antarktis, de fangstsamfunn som ble etablert – og de livsvilkår de levde under. (tbc)

15.03.  Hører vi hval, fisk og krepsdyr – når de ikke engang kan høre hverandre?

Lydkunstner Jana Winderen presenterer undervannsopptak fra havdypene og samtaler med forskere.

Havet ligger speilblankt og stille, tror vi – men lytter vi med hydrofoner under vann, får vi tilgang til måter hvaler og andre arter kommuniserer i konkurranse med lyder fra sonar, fiskefartøy, turistskip, ferger – og ikke minst forskningsskip. Hvordan innvirker disse andre menneskeskapte lydene på hvalens vandringer og fiskens og krepsdyrene livsvilkår?

Samtalen modereres av Britt Kramvig (UiT Norges arktiske universitet).

29.03.  Kampen om havrommet

Samtale mellom Silje Lundberg (Naturvernforbundet) og Bente Åsjord (Nordområdespesialist i Fagforbundet).

Havet beskrives i dag som den fremtidige blå åkeren og havrommet i politiske dokumenter, samtidig som at bekymringsfulle meldinger om miljøgifter, og den globale oppvarmingens konsekvenser for artenes vandringer og sammensetninger meldes inn i debatten. I denne debatten vil vi undersøke havrommet som arena for motstridende interesser, der fiskeri, olje, oppdrett, turisme og havet som hjemsted for sjøpattedyr og havet som ferdselsåre står mot hverandre.

Den første sesongen av  Havsnakk på kaikanten er programmert av Hilde Methi (kunstkurator) og Britt Kramvig (UiT, Norges arktiske universitet) i forlengelse av lydkunstprogrammet NORD. NORD inneholder lydarbeid av Biosphere, Margrethe Pettersen og Jana Winderen. NORD presenteres i Árdna og i Den arktiske pyramide under åpningssesongen til SALT Oslo.