Back to All Events

Boklansering: Kystopprøret 2017

FACE.jpg

10. november inviterer vi til lansering av boken "Kystopprøret 2017 - Tar dæm fisken, tar dæm oss alle". Det blir deilig mat fra havet, samtale med forfatterne av boken og musikk. Kom innom og bli med og vis at naturressursene tilhører folket!


Om boken:

Kystopprøret 2017 er klinkende klar på at fiskeressursene tilhører det norske folket og må nyttes slik at det sikrer arbeid og bosetting i kystsamfunnene. Myndighetene må legge til rette for å bygge opp en fremtidsrettet fiskerinæring som baserer seg på kunnskap og markedsmuligheter. Denne boka er et ledd i å spre Kystopprøret 2017 sitt budskap, og vise bredden i engasjementet hos kystfolk. Vi ønsker å få frem kystfolkets kjærlighet til havet og deres klokskap om forvaltning av fiskeressursene. Kysten har en rik kultur som er utviklet gjennom 1000 år. Fisk har vært, og er, grunnlaget for arbeid og bosetting langs kysten, og må derfor forvaltes til fellesskapets beste. At stadig færre disponerer fiskekvotene utarmer fiskeværene og fremmer sentralisering. Folk flytter og kystkulturen forvitrer. Dette må motvirkes. Nasjonale politikere må ta ansvar, og lytte til stemmene fra kysten.

Earlier Event: November 10
Sauna session: Singalong in the sauna
Later Event: November 13
Naustet viseklubb: Moddi