Back to All Events

Den Store Badstudagen 2019

HEADER.jpg

20. april inviterer SALT, KOK Oslo og Sørenga Badstue- og Helårsbadeanstalt hele Oslo til Den Store Badstuedagen 2019!

For en og samme billett kan publikum teste ut alle Bjørvikas saunaer og rett og slett kanskje få årets beste svett på selveste påskeaften! Sammen med Åretak og Mad Goats ror vi også publikum over til Sørengas Badstue- og Helårsbadeanstalt og inn til KOK Oslo for de som ønsker det.

På SALT åpnes alle barene og Niilas spiller musikk i Árdna fra kl. 18. Kaldkulpene fylles også, mens hos Sørengas Badstue- og Helårsbadeanstalt og KOK er fjorden åpen for alle som tør!

(PS. English info below)

_____________

Dagen deles i fire tidsslotter; kl. 9-12, 12-15, 15-18 og 18-21.
Ordinærbillett: 295,- per slot
Student/nabobillett/medlemsbillett: 195,- per slot
Barn/ungdom 7 - 15 år: 150,- per slot
Barn under 7 år: gratis
Aldersgrense 18 år etter kl. 18.00 på SALT.  
(Vi refunderer ikke kjøpte billetter)

Innsjekk og kjøp av drop-in billetter på dagen kjøpes på SALT.

Dersom du vil starte på Sørengas Badstue- og Helårsbadeanstalt kan billetter også kjøpes der (betaling med Vipps). KOK tar kun imot forhåndskjøpe billetter.

Billettene gjelder til alle saunaene innenfor tidsslotten de er kjøpt til. Flere av saunaene er små, så du er ikke garantert plass, men kan ferdes mellom dem som du selv ønsker. 

Inkludert i billetten er også rotur med Åretak over til Sørengas Badstue- og Helårsbadeanstalt. Ønsker du å padle over dit eller inn til KOK koster det 50kr én vei og 100kr tur/retur med Mad Goats (betaling på stedet med Vipps).

Ting å huske på:

  • badetøy er påbudt i alle saunaene

  • medbragt drikke er ikke tillatt på SALT

  • ta med egen håndkle, hengelås og flip-flops (til SALT)

  • ta med egen grillmat og -utstyr om du vil grille utenfor Sørengas Badstue- og Helårsbadeanstalt

  • vi forventer at alle gjestene våre ikke er overstadig beruset og at de oppfører seg mot andre gjester og staben. Hvis ikke beholder vi retten til å kaste ut folk.

Om SALT

SALT åpner alle sine saunaer for gjestene på Den Store Badstudagen. Både Árdna, en av verdens største saunaer med plass til 80 personer, tønnesaunaen som er laget av en over 100 år gammel aquavittønne, tradisjonelle Naustet sauna og SALTs nyeste tilskudd, rett utenfor Árdna; en tradisjonell sauna for opptil 30 personer. Utenfor Árdna fylles også kaldstampene for de som ikke ønsker å svømme i sjøen.

Om KOK Oslo

På Langkaia ligger KOK Oslo fortøyd med sine to badstubåter Morild og Aurora, kun ett minutt gange fra SALT i retning Operaen. Morild har vært på sjøen i ett år og rommer 10 gjester, mens Aurora er bare noen uker gammel og tar imot 14 besøkende, samt byr på badeluke i gulvet. På Den Store Badstudagen kan du nyte den revitaliserende kombinasjonen av dampende sauna og forfriskende fjordbad på begge båtene. 

Om Sørengas Badstue- og helårsbadeanstalt

Sørengas Badstue- & Helårsbadeanstalt har to badstuflåter, den originale Måken bygget av drivved, og splitter nye Skarven, med plass til totalt 28 personer. På Den Store Badstuedagen kan du benytte begge og ta deg en dukkert i fjorden. NB: begge flåtene ligger på Operastranda, rett ved siden av Operaen. Det er ca. 15 min å gå langs Havnepromenaden fra SALT til Sørengas Badstue- og Helårsbadeanstalt, men takket være Åretak og Mad Goats vil noen heldige få muligheten til å bli rodd i båt eller padle over vika i kayak.

________________________________

ENGLISH INFO:

On the 20th of April, SALT, KOK Oslo and Sørenga Badstue- og Helårsbadeanstalt invites all of Oslo to the Big Sauna Day 2019!

With one ticket the audience can test all of Bjørvikas saunas and maybe get the best sweat of the year already this Easter! Together with Åretak and Mad Goats paddeling we’re rowing the audience who want to between the saunas.

At SALT all the bars will be open and Niilas will be DJ’ing in the Árdna sauna from 6pm. The cold water barrels will also be filled, while at Sørengas Badstue- og Helårsbadeanstalt and KOK the fjord is just outside the door as always for those who dare!

________________

The day is split into four time slots: 9am-12, 12-3pm, 3pm-6pm and 6pm-9pm.
Ordinary ticket: 295nok per slot
Student/neighbor/member: 195nok per slot
Youth between 7-15 years old: 150nok per slot
Kids under 7 years old: free entrance
The age limit at SALT is 18 years after 6pm.
(We don’t do refunds!)

Check-in and purchase of drop-in tickets on the day happens at SALT.

If you want to start your session at Sørengas Badstue- og Helårsbadeanstalt tickets can also be bought there (payment only via Vipps). KOK only accepts pre bought tickets.

The tickets are valid for all saunas during the time slot they are bought for. Several of the saunas are small, so we can’t guarantee there’s space in all, but everyone can go between them as they want.

Included in the tickets is also the rowing trip to Sørengas Badstue- og Helårsbadeanstalt with Åretak. If you want to paddel there or to KOK it costs 50nok per way or 100 for both ways with Mad Goats Paddeling (payment only via Vipps).

Things to remember:

  • Bathing suits are required in all saunas

  • You’re not allowed to bring your own drinks to SALT

  • Bring your own towel, padlock and flip-flops (to SALT)

  • Bring your own food and equipment if you want to have a barbecue outside Sørengas Badstue- og Helårsbadeanstalt

  • We expect all our guests not to be overly intoxicated and to behave well with other guests and staff. If not we have the right to make them leave the premises 

About SALT

SALT opens all its saunas for the guests at The Big Sauna Day. Both Árdna, one of the worlds largest saunas with room for 80 people, the barres sauna made by a over 100 years old aquavit barrel, the traditional Naustet sauna and SALTs newest edition right outside Árdna; a traditional sauna for up to 30 people. Outside Árdna the cold water barrels will also be filled for those who don’t want to take a swim in the ocean.

About KOK Oslo

By Langkaia KOK is docked whit its two sauna boats Morild and Aurora, only a one minute walk from SALT towards the Opera. Morild has been on the fjord for one year and can host 10 people, while Aurora is only a few weeks old and can host up to 14 people, and as its own bathing hatch in the floor. During The Big Sauna Day the guests can enjoy the combination of a steaming sauna and a refreshing bath in the fjord on both boats.

About Sørengas Badstue- og helårsbadeanstalt

Sørengas Badstue- & Helårsbadeanstalt has two sauna boats, the original Måken build by driftwood, and the brand new Skarven with room for 28 people in total. During The Big Sauna Day you can use them both and have a dip in the fjord. NB: both boats is located at Operastanda, right by the Opera house. That’s about 15 minutes to walk along the promenade from SALT, but thanks to Åretak and Mad Goats paddeling a few guests will have the opportunity to row and paddel over the fjord.

Earlier Event: April 13
Sauna session: Strangefruit
Later Event: April 21
Sauna TALK: Kjersti Wøien Haaland